Изграждане на воден ефект в кв. Драгалевци, гр. София

20141022_162554

При проектирането и изграждането на този воден ефект екипът ни беше ограничен в пространствено отношение. Пръстта от изкопа беше използвана изцяло за оформяне на скалния кът. За основа използвахме геомембрана.  Движението на водата се осъществява от две помпи – една за източване и една за издигане на водата. Предвиден е и преливник. По протежение на рекичката създадохме островче с декоративна растителност, което допълнително да разнообрази изгледа. За постигане на оптимално въздействие от водния ефект и скалния кът използвахме различни видове декоративни треви, седуми, семпервивуми, хвойни и многогодишни цветя. За завършек предвидихме осветление в и около водния ефект, което придава неповторимо очарование във вечерните часове.

Последни проекти

© 2015 mygarden.bg