Озеленяване на двор в с. Лозен

lozen1[1]

При изграждането на този двор една от основните задачи пред екипа ни беше вертикалната планировка. Използвахме механизирана техника за внасянето на хумусна почва, за заравняването и терасирането на пространството. Изградихме автоматизирана поливна система. Използвахме гранитни павета в зоната за паркиране и подхода към нея. По протежение на оградата засадихме жив плет от Thuja occidentalis ‘Brabant’. Дворът е затревен със специални тревни смески. На стръмните места е поставен чим, за да се избегне свличане на почвата и отмиване на семената. За разчупване на зеления фон предвидихме скален кът с декоративна растителност.

Последни проекти

© 2015 mygarden.bg