Озеленяване на двор в кв. Драгалевци, гр. София

lubo2[1]

За да подготвим терена за озеленяване третирахме плевелната растителност  многократно с тотални хербициди. След това дворът беше основно почистен. Изградихме автоматизирана поливна система. Цялата площ беше заравнена и затревена с подходящи тревни смески. По протежение на оградата засадихме жив плет от туи. За този двор избрахме и засадихме едроразмерна иглолистна растителност от род Abies, Sequoia и Cedrus. За да добавим цветни петна на фона на зеленината, подбрахме различни вариатети на Acer palmatum. Равнинният характер на двора разнообразихме с воден ефект и скален кът към него. Направихме плочопътека  от естествен камък. В двора е предвидено осветление, което през нощта представя двора в един различен облик.

Последни проекти

© 2015 mygarden.bg